RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo AMS Sp. z o.o. Jagodnik 17C 58-100 Świdnica
2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod w/w adresem lub poprzez e-mail: ams@ams-at.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji działań wykonywanych przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
-wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
-wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• Biuro rachunkowe
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Ta strona używa ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony. Pomóż nam zapewnić bezpieczeństwo naszej witryny i spersonalizowane doświadczenia, akceptując pliki cookie.